Thông tin Tuyển dụng tháng 2 tại Sun World Halong Complex

Thông tin Tuyển dụng tháng 2 tại Sun World Halong Complex

Tuyển dụng | 16/02/2019
Thông tin tuyển dụng: Hiện tại, công viên Sun World Halong Complex đang cần tuyển dụng hàng loạt vị trí bao gồm: Thư kí giám đốc...
Xem thêm >

TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2019

TUYỂN DỤNG THÁNG 1/2019

Tuyển dụng | 29/12/2018
CƠ HỘI VIỆC LÀM CHO ỨNG VIÊN THƯ KÝ, TRỢ LÝ, MARKETING TRUYỀN THÔNG, THIẾT KẾ ĐỒ HỌA. Ứng viên quan tâm đến công việc, vui lòng...
Xem thêm >