Tôi có được mang đồ ăn, đồ uống vào công viên không?

Quý khách hàng vui lòng Không mang đồ ăn, đồ uống vào trong công viên.

:

Other News