Tôi có thể mua đồ bơi ở đâu?

Quý khách có thể mua tại Typhoon Shop trước cổng công viên Nước hoặc mua tại các shop bán hàng lưu niện bên trong Công viên Nước.

Rate this faq
:

Other News