Nội quy công viên

Quý khách vui lòng xem thông tin về nội quy chung của công viên dưới đây:

 

Nội quy Tủ gửi đồ tại công viên Dragon Park và Typhoon Water Park