Thông báo bảo trì trò chơi Theo dấu chân rồng

THÔNG BÁO BẢO TRÌ TRÒ CHƠI “THEO DẤU CHÂN RỒNG”

Theo kế hoạch bảo trì hàng năm, trò chơi Theo dấu chân rồng | Little Dragon’s Flight sẽ đóng cửa để bảo trì từ ngày 14/05/2018.

Sun World Halong Complex sẽ thông báo khi trò chơi mở cửa trở lại.

Cảm ơn quý khách đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Công viên Rồng Dragon Park cũng như Sun World Halong Complex