Ưu đãi cho Học sinh – Sinh viên 2018

Vui chơi thả ga – Không lo về giá với 05 Ưu đãi dành riêng cho Học sinh – Sinh viên năm 2018

****** ƯU ĐÃI GIÁ VÉ VÀO CỔNG

(1) Giá vé Cáp treo Nữ hoàng giảm đến 20%

> Từ 01/03 – 31/03 Giá vé ̶3̶̶O̶̶O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ ̶VNĐ chỉ còn 24O.OOO VNĐ
> Từ 01/04 – 25/04 Giá vé ̶3̶̶5̶̶O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ VNĐ chỉ còn 28O.OOO VNĐ

(2) Giá vé Dragon Park giảm đến 50%

>​ Từ 01/03 – 31/03 Giá vé ̶3̶̶O̶̶O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ ̶VNĐ chỉ còn 15O.OOO VNĐ
> Từ 01/04 – 25/04 Giá vé ̶3̶5O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ ̶VNĐ chỉ còn 175.OOO VNĐ

(3) Giá vé combo Cáp treo Nữ hoàng & Dragon Park giảm đến 30%
> Từ 01/03 – 31/03 Giá vé ̶5̶̶O̶̶O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ VNĐ chỉ còn 35O.OOOVNĐ
> Từ 01/04 – 25/04 Giá vé ̶55̶̶O̶̶.̶̶O̶̶O̶̶O̶ VNĐ chỉ còn 385.OOO VNĐ

****** COMBO GIÁ VÉ & SUẤT ĂN FAST FOOD – Suất ăn trị giá 1OO.OOO VNĐ
(4) Combo Vé Cáp treo Nữ hoàng & suất ăn: 3OO.OOOVNĐ/khách

(5) Combo Vé Dragon Park & suất ăn: 2OO.OOO VNĐ

Lưu ý:
– Khách hàng xuất trình thẻ HSSV hoặc giấy giới thiệu tại quầy vé
– Áp dụng từ 01/03 – 25/04